Ev.-Luth. Diakonissenhaus Leipzig e. V. | Betreutes Wohnen im Feierabendhaus

https://www.diakonie-sachsen.de/index.html