Ev.-Luth. Diakonissenhaus Leipzig e. V. | Betreutes Wohnen im Feierabendhaus